Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen laskujen ja tositteiden hyväksyjät 2020

KAJDno-2020-135

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen (KV 25.9.2017 § 65) 7 § Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan mukaan toimielinten on jokiasen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt.

Hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilöt ovat estyneinä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin samoja ohjeita. Laskutuksista ja palkanlaskennasta koneellisesti syntyvät tositteet on laatijan ja hyväksyjän allekirjoitettava.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminta on jaettu kolmeen tulosyksikköön:

  • Hallinto
  • Käyttä
  • Verkosto

Tulosyksiköiden operatiivisesta toiminnasta vastaavat niiden päälliköt.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää nimetä Kajaanin Vesi -likelaitoksen tositteiden hyväksyjiksi ja heidän sijaisikseen tilivuodelle 2020 johtaja Juha Nurmisen, verkostopäällikkö Markku Piiraisen, käyttöpäällikkö Marko Kovalaisen ja työnjohtajat Jouni Huotari ja Ismo Karuaho seuraavasti:

Tulosyksikkö   Hyväksyjä               1. sijainen              2. sijainen

Hallinto            Juha Nurminen       Markku Piirainen   Marko Kovalainen

Käyttö              Marko Kovalainen   Jouni Huotari        Markku Piirainen

Verkosto          Markku Piirainen     Ismo Karuaho       Marko Kovalainen

Päätös

Hyväksyi