Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1409

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Kajaanin kaupingin talouden sopeuttamissuunnitelma 2020-2022, KAJDno-2019-971, Kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 62.

Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022, KAJDno- 2019-141, Kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 63.

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohje, KAJDno-2020-110, Kaupunginhallitus 14.1.2020 § 9.

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailu 2019, AFRY Finland Oy, 4.2.2020, oheisliite.

Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019-2022, KAJDno-2019-554, Kaupunginvaltuusto 10.2.2020 § 4.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi