Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Sammonkadun ja Väinämöisenkadun runkovesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraus, 18.03.2019
§ 4 Lohtajan alavesisäiliön saneerausurakka, 16.04.2019
Korvauspäätös:
§ 3 Kuurnantien jätevesiviemärin tarkastuskaivon kannen aiheuttama ajoneuvovaurio, 16.04.2019

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Siikapuron jätevedenpumppaamon saneeraus, 19.03.2019
§ 3 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon kahden ruuvipuhaltimen hankinta, 25.03.2019
§ 4 Jätevedenpumppaamoiden häiriötilanteiden ohituspumpun hankinta, 10.04.2019
§ 5 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon uuden lietelavan hankinta 2019, 21.05.2019
§ 6 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon julkisivujen maalaus, 27.05.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen työnjohtajan rekrytointi, 03.04.2019

Kajaanin Veden verkostopäällikkö
§ 1 Vesihuoltoinsinöörin uudelleen haku, 08.04.2019
Vahingonkorvauspäätös :
§ 1 Viemäritukoksen avauskulujen korvaus, 31.05.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §