Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Venlan tunnuslukujärjestelmän raportti vuodelta 2018, Kajaanin Vesi -liikelaitos

KAJDno-2019-645

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Vesilaitosyhdistys on kevään 2019 kerännyt vesihuoltolaitoksilta Venla-tunnuslukujärjestelmään perustiedot vuoden 2018 toteutuman perusteella. Järjestelmä muodostaa perustiedoista vesihuollon tunnuslukuja, joilla laitoksia voidaan vertailla keskenään. Aiemmin Vesilaitosyhdistys on julkaissut raportin 18 valitusta tunnusluvusta. Nyttemmin raporttia ei julkaista mutta järjestelmän tiedoista on aiemman raportin 18 tunnusluvuista koostettu raportti Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalta, jossa sitä on verrattu aineiston keskiarvoon, minimiin ja maksimiin neljältä viimeisimmältä vuodelta.

Veden laatuun ja jäteveden käsittelyn tehoon liittyvät Kajaanin Veden tunnusluvut ovat raportin keskiarvoa parempia. Liittymisasteet Vesijohto- ja jätevesiverkostoihin ovat Kajaanissa raportin keskiarvoa suuremmat. Laskuttamattoman talousveden ja vuotovesien osuus kokonaisjätevesimäärästä ovat Kajaanissa suuremmat kuin vertailussa keskimäärin. Veden ominaiskulutus (l/as/vrk) on Kajaanissa vähäisempää kuin vertailussa keskimäärin. Vesihuollon tuotantokustannukset laskutettua vesimäärää kohden ovat Kajaanin Vedessä pienemmät kuin vertailussa keskimäärin. Kajaanin Veden liikeylijäämän osuus liikevaihdosta on suurempi kuin vertailun vesihuoltolaitoksissa keskimäärin. Vesihuoltoverkostoja Kajaanin Vedellä on asukasta kohden vähemmän kuin vertailussa keskimäärin.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Venla tunnuslukujärjestelmän raportin 2018 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vertailutietojen osalta.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §