Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportit vuonna 2019

KAJDno-2019-204

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden toteutumasta osavuosiraporttien lisäksi kuukausittain.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1.–30.4.2019.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §