Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1401

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaava, Lausunto, Kajaanin Vesi -liikelaitos 15.3.2019, oheisliite.

Jätevesitarkkailun yhteenveto, Peuraniemen jätevedenpuhdistamo I/IV 2019, Pöyry Finland Oy 10.4.2019, oheisliite.

Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019-2022, Kajaanin Vesi -liikelaitos 4.6.2019, oheisliite.

 

Laidunkausi 12.6.2019 ohjelma, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §