Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu