Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 1 Puhtaanapidon aineet ja välineet OPTIO I, 24.06.2019
§ 2 KLKH161 Elintarvikkeet ja non-food, 05.07.2019
Muu päätös:
§ 1 Yksityisten hoitokotien ateriapalvelusopimusten irtisanominen, 11.06.2019
§ 2 Yksityisten puhtaanapitoasiakkaiden palvelusopimusten irtisanominen, 14.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §