Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-148

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

KAJDno-2019-588 KH § 139 YT-menettelyt Kajaanin Mamselli-liikelaitoksessa vuonna 2019

Kaupunginhallitus totesi 18.6.2019 pidetyssä kokouksessa, että Mamselli-liikelaitoksen yhteistoimintamenettely on käynnistetty yhteistoimintaa koskevien lakien ja sopimusten sekä muiden säännösten mukaisesti. Asian saattamiselle Mamsellin johtokunnan käsittelyyn ei ole perusteita.

KAJDno-2019-342 VHP § 4 Ateriapalveluiden uudelleen järjestäminen Kajaanin Mamselli-liikelaitoksessa, 15.04.2019

Esitellään selvityksen loppuraportti kokouksessa.

Lisätietoja antaa: Tuija Vuorinen p. 044 7100 241 sähköposti: etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §