Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu