Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu