Kainuun pelastuslautakunta, kokous 8.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Vaarallisten aineiden kaasumittareiden hankinta,​ 15.12.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.