Kainuun pelastuslautakunta, kokous 8.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma v.2018

KAJDno-2018-156

Valmistelija

  • Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma on laadittu vuodelle 2018 hyväksytyn talousarvion perusteella. Lähtökohtana on, että toimintamenot on jäädytetty vuoden 2016 tasolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Hyväksytään käyttötaloussuunnitelma.

Päätös

Lautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman.