Kainuun pelastuslautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Perämoottorin hankinta Paltamon toimipisteelle, 23.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Apulaispalopäällikön valinta, 17.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

 

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Pelastuslautakunta tutustui pelastuslaitoksen venekalustoon kokouksessa.