Kainuun pelastuslautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.