Elinkeinojaosto, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Työelämän rekrytointitarpeita palveleva asuntotarjonta Kajaanissa

KAJDno-2019-980

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Yritysten ja muiden organisaatioiden rekrytoinnin yksi osa on sitä palveleva asuntotarjonta. Asuntokysymys on noussut esille alueen rekrytointitarpeiden yhteydessä. Asuntotarjonnasta alustaa kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Martti Böhm. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Keskustelun aikana todettiin, että Kajaanin Pietari ottaa yhteyttä Terrafameen ja selvittää voiko kaupungin vuokra-asuntotarjonnalla tukea yhtiön tulossa olevia uusrekrytointitarpeita. Kajaanin Pietari myös selvittää yhteistyössä Sammonkaari-hankkeen kanssa opiskelija-asuntojen rakentamismahdollisuuden entiselle linja-autoaseman tontille. LIsäksi Kajaanin Pietari ja kaupunki selvittävät miten yhtiö ja kaupunki voivat yhteistyössä tukea kaupunkiin muualta tulevien harjoittelijoiden asumista.