Elinkeinojaosto, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Prometec Tools Oy:n polttoainebiomassojen datankäsittelyn hanke

KAJDno-2019-975

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Prometec Tools Oy on vuonna 2015 perustettu kajaanilainen pk-yritys, joka rakentaa ja kehittää teknologiaa biomassaa energiantuotannossa käyttävien voimalaitosten polttoaineen näytteenottoon. Yrityksen kehittämä näytteenoton Q-robot robottilaitteistoa on myyty jo kuudelle asiakkaalle, joista viimeisin Oulun Energian uuteen biovoimalaitokseen. Yritys on avannut myös viennin Ruotsiin Tukholmaan yhteen maailman suurimmista biomassaa käyttävistä voimalaitoksista.

Prometec on saanut useita tunnustuksia kehittämistään uusista ratkaisuista eri yrityskilpailuissa, ja on nyt käynnistämässä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu kanssa hanketta, joka tähtää biomassojen reaaliaikaisen kosteustiedon mittaamiseen, jota yritys voi tarjota uutena palveluna asiakkailleen. Hanke edellyttää datan hallinnan ja käsittelyn osaamista je kehittämistä, ja se toteutetaan kiinteässä oppilaitosyhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana toteutetaan useampia opiskelijoiden projektitöitä ja harjoittelujaksoja.

Toimitusjohtaja Juha Huotari ja liiketoimintajohtaja Henna Karlsson esittelevät Prometecin toimintaa ja datan käsittelyn hanketta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.