Elinkeinojaosto, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset

KAJDno-2018-236

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto päättää seuraavista kokouksistaan ja niiden teemoista.

Päätös

Seuraava kokous 24.9. klo 9 alkaen. Kokous pidetään yhdessä työllisyysjaoston kanssa aiheena työllisyyden hoidon mahdollisen kuntakokeilun hakeminen.